Wspieramy


Firma Bahlsen Polska zajmuje się nie tylko działalnością biznesową. Od wielu lat obecna jest również w życiu lokalnych środowisk wspierając przedsięwzięcia z zakresu kultury, sportu, edukacji i działalności charytatywnej. W roku 2000 objęła patronat finansowy nad domem dziecka w Sieborowicach i corocznie wspiera jego wychowanków finansowo i produktowo.
Firma Polska wspiera ponadto m.in.:
  • Caritas Archidiecezji Krakowskiej
  • Fundację Anny Dymnej „Mimo wszystko”
  • Teatr Groteska w Krakowie
  • Teatr im. J. Słowackiego w Krakowie
  • Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym „Bądzcie z nami” w Krakowie
  • Katowicki Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
  • Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie