Warunki użytkowania


Witamy na stronie internetowej firmy Bahlsen Polska Sp. z o.o. Sp. k. Korzystając z tej strony, wyrażają Państwo zgodę na stosowanie się do Warunków Użytkowania. Te warunki mogą się zmieniać. Użytkownicy strony powinni regularnie zapoznawać się z treścią niniejszych Warunków, aby być na bieżąco z ewentualnymi zmianami.

1. Wszelkie dane zamieszczone na stronie www.bahlsen.pl („strona Bahlsen”), w szczególności w formie grafik, logotypów, obrazów, zdjęć, tekstów, filmów i utworów muzycznych, stanowią własność firmy Bahlsen Polska Sp. z o.o. Sp. k, ul. Piłsudskiego 1, 32-050 Skawina, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 00000388042, NIP 944-18-33-751, REGON 351623924 (zwaną dalej Bahlsen Polska) i podlegają ochronie na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego, w tym przepisów o ochronie praw autorskich i praw własności przemysłowej.

2. Dane zamieszczone na stronie Bahlsen mogą być wykorzystywane wyłącznie w ramach własnego użytku osobistego oraz dozwolonego użytku publicznego w rozumieniu i na zasadach określonych w art. 23 – 35 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn.zm.). Używanie danych zawartych na stronie Bahlsen w jakikolwiek inny sposób, w szczególności w celach komercyjnych, wymaga zgody udzielonej przez Bahlsen Polska.

3. Wszelkie materiały zawarte na stronie Bahlsen mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią oferty lub zaproszenia do negocjacji w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, chyba, że z ich treści wynika co innego.
Bahlsen Polska:
i. nie pobiera opłat za korzystanie ze strony Bahlsen;
ii. nie dokonuje sprzedaży na rzecz konsumentów za pośrednictwem strony Bahlsen.

4. Strona Bahlsen może stosować pliki cookies zapisywane na komputerze użytkownika strony celem dostosowania jej do jego indywidualnych preferencji oraz ulepszenia dostępu do strony. Użytkownik może wyłączyć obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, co nie wpłynie na dostęp do strony Bahlsen. Szczegółowe informacje odnośnie plików cookies umieszczone zostały na stronie Bahlsen w odnośniku „Polityka cookies”.

5. O ile skorzystanie z określonych funkcji strony wymaga podania niektórych danych osobowych, odbywa się to wyłącznie za zgodą użytkownika wyrażoną każdorazowo na właściwym formularzu rejestracji danych. Szczegółowe informacje odnośnie polityki prywatności umieszczone zostały na stronie Bahlsen w odnośniku „Polityka prywatności”.

6. O ile strona niniejsza zawiera odwołanie do strony trzeciej, ma ono wyłącznie charakter informacyjny, a Bahlsen Polska nie ponosi odpowiedzialności za zawartość tych stron, poprawność odwołania oraz wynikłe z tego szkody.