Polityka prywatnościBahlsen Polska Sp. z o.o. Sp. k, ul. Piłsudskiego 1, 32-050 Skawina, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 00000388042, NIP 944-18-33-751, REGON 351623924 (zwaną dalej Bahlsen Polska) przestrzega wysokich standardów ochrony praw Internautów, przywiązując szczególną wagę do ochrony prywatności i danych osobowych Użytkowników strony www.bahlsen.pl („strona Bahlsen”). W związku z tym Bahlsen Polska przyjęła poniższe zasady w zakresie polityki prywatności.

1. Dane komputera Użytkownika. Strona Bahlsen może gromadzić adresy IP Użytkowników strony oraz zapisywać na ich komputerach pliki typu cookies. Będzie to następować wyłącznie w celu dostosowania strony do indywidualnych preferencji Użytkowników oraz ulepszenia dostępu do Strony. Użytkownik może wyłączyć obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, co nie wpłynie na dostęp do strony Bahlsen.

2. Dane osobowe Użytkownika. Dostęp do pewnych funkcji strony Bahlsen może wymagać podania niektórych danych osobowych Użytkownika. Podanie tych danych będzie dobrowolne i w każdym wypadku będzie połączone z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie przez Bahlsen Polska. Bahlsen Polska będzie przechowywała i wykorzystywała te dane tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na cel, dla którego zostały podane przez Użytkownika, o którym to celu Użytkownik zostanie poinformowany każdorazowo przed wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych. Dane te mogą być także wykorzystane dla celów wewnętrznych Bahlsen Polska, w szczególności celem przygotowywania raportów o preferencjach klientów, ich oczekiwaniach i zgłaszanych problemach.
Dane te nie będą służyć dla przekazywania Użytkownikowi jakichkolwiek reklam i materiałów marketingowych, o ile Użytkownik nie wyrazi takiej woli. W każdej chwili Użytkownik strony może zażądać dostępu do swoich danych osobowych zgromadzonych przez Bahlsen Polska, ich poprawienia lub usunięcia z bazy Bahlsen Polska

3. Poufność danych Użytkownika. Bahlsen Polska nie udostępnia danych osobowych Użytkownika podmiotom trzecim. Bahlsen Polska dochowa ponadto staranności, aby przechowywane dane osobowe były należycie chronione przed nieupoważnionym dostępem, ujawnieniem lub wykorzystaniem przez osoby trzecie. Bahlsen Polska może udostępnić dane osobowe Użytkownika wyłącznie wtedy, gdy stosowny obowiązek wynika z przepisów prawa oraz prawomocnego orzeczenia sądu lub organu administracyjnego, a także za zgodą Użytkownika.

4. Uwagi końcowe. Korzystając ze strony Bahlsen Użytkownik wyraża zgodę na treść niniejszej polityki prywatności. Bahlsen Polska zastrzega sobie prawo do zmiany warunków polityki prywatności. Administratorem danych osobowych uzyskanych za pośrednictwem strony Bahlsen jest Bahlsen Polska, ul. Piłsudskiego 1, 32-050 Skawina. Uwagi do niniejszej polityki prywatności można zgłaszać na adres biuro.zarzadu@bahlsen.pl lub pisemnie na adres Bahlsen Polska, ul. Piłsudskiego 1, 32-050 Skawina z dopiskiem „strona internetowa”.